Puur ondernemerschap

Wie zegt dat
boekhouders
stoffig moeten
zijn?

Onze missie

Makkelijker boekhouden, minder foutgevoelig

Dat doen we door software-oplossingen in te zetten die eenvoudig in gebruik zijn, maar ook met elkaar kunnen communiceren. Alles gaat tegenwoordig online, dus waarom niet ook de volledige boekhouding?

Hoe ideaal is het dat je tijd kunt besparen door zoveel mogelijk handmatige handelingen te automatiseren?

Wij zetten ons in voor boekhoudgemak; maar gaan net nog dát stapje verder.
Zo doen we regelmatig onderzoek naar software die onze klanten gebruiken op het gebied van CRM, HRM, voorraadsystemen, facturatie, etc. We kijken naar mogelijke koppelingen en bekijken of hierin op langere termijn een besparing te realiseren valt.

Onze passie

Techniek combineren met het noodzakelijke binnen een bedrijf

De markt is volop in ontwikkeling!
Zoals je vroeger nog iedere factuur per post toegestuurd kreeg, die je vervolgens handmatig inboekte, het boekstuknummer erop schreef en de factuur vervolgens op volgorde in de map stopte; zo krijg je nu alles digitaal aangeleverd, bouw je digitaal een archief op terwijl je de factuur direct inschiet in het boekhoudpakket.
Ook voldoe je meteen aan de fiscale bewaarplicht, want jouw digitale administratie blijft 7 jaar bewaard.

Wettelijke eisen
Met de nieuwe AVG wordt afgeraden om een dubbel archief op te bouwen.
Daarnaast hanteert de Belastingdienst de volgende eisen: digitaal verstuurde facturen mogen niet worden uitgeprint om als schriftelijke boekhouding te dienen. Ook moet de email waarmee de factuur is binnengekomen worden bewaard als onderdeel van de fiscale bewaarplicht. Per post binnengekomen facturen mogen wél worden gedigitaliseerd, waarna het digitale document geldt als onderdeel van de fiscale bewaarplicht.

Wat doen wij?
Wij halen voldoening om oplossingen voor onze klanten te bieden, wat op korte termijn al vruchten afwerpt. De boekhouding kost geen 20 uur per week meer. Deze tijd kun je dus mooi weer in je bedrijf steken!
Het is voor ons steeds een mooie uitdaging om alles zo goed mogelijk te organiseren.

Onze professionals: